PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty
  Nazwa pliku Plik
Koncesja biura
Wpis do KRS
Wpis do ewidencji
Certyfikat Śląskiej Izby Turystycznej
Certyfikat Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Lista uczestników 2018 - wzór
Oświadczenie organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Klauzula RODO
Polisa OC 2020
Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Gwarancja ubezpieczeniowa 2021
Polityka prywatności
Regulamin serwisu WWW