PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty
  Nazwa pliku Plik
Koncesja biura
Wpis do KRS
Wpis do ewidencji
Gwarancja ubezpieczeniowa
Certyfikat Śląskiej Izby Turystycznej
Certyfikat Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Lista uczestników 2018 - wzór
Regulamin Konkursu na logo Biura Turystycznego Lubatur
Załącznik do Regulaminu Konkursu na logo Biura Turystycznego Lubatur